Zaznacz stronę

Zdalna Instalacja AdminSecure po RDP

OPIS PROBLEMU:

Instalacja rozwiązania Panda Security for Desktop/Business/Enterprise poprzez standardowe połączenie pulpitu zdalnego nie przebiega prawidłowo gdyż zalogowany użytkownik nie ma pełnych uprawnień.

ROZWIĄZANIE:

W celu uzyskania uprawnień dla prawidłowej instalacji w sposób zdalny (RDP, Podłączanie pulpitu zdalnego) należy połączyć się ze zdalną maszyną poprzez komendę:

Start -> Uruchom: mstsc /v:host[:port] /admin

W nie zaktualizowanych lub starszych systemach dostępny będzie parametr /console.