Zaznacz stronę

Wyświetla się komunikat: Niebezpieczeństwo Aktualizuj Panda

OPIS PROBLEMU:
Pomimo aktualizacji po uruchomieniu pandy w zakładce “Status” wyświetla komunikat “Niebezpieczeństwo Aktualizuj Panda” Jako rozwiązanie panda proponuje zaktualizowanie bazy sygnatur wirusów.
Po zakończeniu aktualizacji wyświetla się potwierdzenie z program został prawidłowo zaktualizowany,
jednak komunikat “Niebezpieczeństwo” pojawia się ponownie.

ROZWIĄZANIE:

Proszę sprawdzić czy komputer ma poprawnie ustawioną datę i godzinę systemową i w razie potrzeby poprawić.

Jeśli data w komputerze jest przesunięta do przodu to wywołuje
to właśnie takie objawy, mimo że sygnatury wirusów pobierane są na bieżąco.