Zaznacz stronę

Wymuszenie pobrania nowej konfiguracja dla końcówki z serwera.

  1. Proszę odszukać plik WAPLPMNG.exe (C:\Program Files\Panda Security\WaAgent\WasLpMng) i uruchomić w wierszu poleceń (START>>Uruchom>>CMD) polecenie:

waplpmng walupd -force

(ważne żeby w momencie wpisywania tego polecenia być w tej ścieżce, można to uzyskać wpisując komendę:
cd
C:\Program Files\Panda Security\WaAgent\WasLpMng )

  1. Proszę uruchomić ponownie komputer
  2. Kliknąć prawym na pandzie i wybrać update