Zaznacz stronę

Wymuszenie aktualizacji statusu końcówki na serwerze.

  1. Proszę odszukać w pandzie folder WALTEST (C:\Program Files\Panda Security\WaAgent\WalTest)
    otworzyć ten folder i skasować plik waltest.dat
  2. Proszę odszukać plik WAPLPMNG.exe (C:\Program Files\Panda Security\WaAgent\WasLpMng) i uruchomić w wierszu poleceń polecenie:

waplpmng waltest -force

(ważne żeby w momencie wpisywania tego polecenia być w tej ścieżce, można to uzyskać wpisując komendę:
cd C:\Program Files\Panda Security\WaAgent\WasLpMng)

  1. Proszę uruchomić ponownie komputer
  2. Kliknąć prawym na pandzie i wybrać update