Zaznacz stronę

Wymagania minimalne dla PMOP

*do korzystania z konsoli:
Internet Explorer 6.0 lub nowszy
Mozilla Firefox 2.0 lub nowsza
przeglądarki muszą mieć możliwość połączenia się na porcie 443
w opcjach przeglądarki należy włączyć obsługę SSL3 i TLS 1.0 (Narzędzia >> Opcje >> Zaawansowane >> zakładka szyfrowanie >> włącz obsługę SSL3 oraz włącz obsługę TLS 1.0)

*do działania ochrony antywirusowej i agenta na systemach typu DESKTOP:
system operacyjny desktop:
Windows XP 32 bit
Windows XP 64 bit
Windows 2000 professional
Windows Vista 32 bit
Windows Vista 64 bit
Windows 7 32 bit
Windows 7 64 bit
Windows Embedded POSReady 2009

minimalna ilość pamięci RAM:
64 MB gdy instalujemy sam moduł antywirusowy
128MB gdy instalujemy samego firewalla

procesor: pentium 300 lub wydajniejszy

zainstalowany WINDOWS INSTALLER 2.0 lub nowszy.

Internet Explorer 6.0 lub nowszy

ilość wolnego miejsca na dysku:
do instalacji samego modułu antywirusowego 270 MB
do instalacji samego modułu firewall 180 MB
do instalacji antywirusa z firewallem 280 MB

przynajmniej 1 komputer w sieci lokalnej musi mieć dostęp do internetu a dokładniej do stron:

Updates and Upgrades

Megaquarantine

Communication with the server

Communication with the Collective Intelligence servers

*do działania ochrony antywirusowej i agenta na systemach typu SERVER:
system operacyjny server:
Windows 2000 Serwer 32 bit
Windows 2003 Serwer 32 bit
Windows 2003 Serwer 64 bit
Windows 2008 Serwer 32 bit
Windows 2008 Serwer 64 bit

minimalna ilość pamięci RAM: 256 MB

procesor: pentium 300 lub wydajniejszy

zainstalowany WINDOWS INSTALER 2.0 lub nowszy.

Internet Explorer 6.0 lub nowszy

– ilość wolnego miejsca na dysku:
do instalacji samego modułu antywirusowego 270 MB
do instalacji samego modułu firewall 180 MB
do instalacji antywirusa z firewallem 280 MB

przynajmniej 1 komputer w sieci lokalnej musi mieć dostęp do internetu a dokładniej do stron:

Updates and Upgrades

Megaquarantine

Communication with the server

Communication with the Collective Intelligence servers

– należy umożliwić komunikację po portach TCP 18226 oraz UDP 21226.

* wymagania niezbędne do skorzystania z narzędzia do zdalnej dystrybucji po LAN ( wymagania dotyczą wszystkich komputerów w sieci):
Wyłączyć wbudowanego w firewalla lub dodać regułę pozwalającą na działanie udostępniania plików i drukarek.

Wyłączyć proste udostępnianie plików (narzędzia>>opcje folderów >> widok >> wyłączyć opcję: użyj prostego udostępniania plików)

Na komputerach z Windows Vista lub Windows 2008 serwer należy wyłączyć UAC ( kontrolę konta użytkownika)
Instrukcja Microsoftu jak wyłączyć kontrolę konta użytkownika znajduje się tutaj

musimy mieć dostęp do konta administratora Windows

wymagany jest dostęp do docelowych komputerów za pomocą komend: admin$ i c$
( Start >> Uruchom… i wpisać \\xxx\admin$ lub \\xxx\c$ gdzie xxx to nazwa domenowa lub IP komputera docelowego. Po wpisaniu komendy powinien być dostęp do katalogu Windows i do dysku C: komputera docelowego)