Zaznacz stronę

WinDbg – Debugging programów, błędów krytycznych

INFORMACJE:
Na każdym komputerze a tym bardziej na serwerze powinna być zainstalowana aplikacja do wykonywania zrzutów pamięci z programów które nie prawidłowo zakończyły swoje działanie. Windows posiada takie mechanizmy podczas gruntownego załamania systemu co objawia się komunikatem BSOD (tzw. niebieski ekran) a także dla załamania aplikacji poprzez prośbę o wysłanie zrzutów pamięci do Microsoftu poprzez wybór “Wyślij/ Nie wysyłaj”.

ROZWIĄZANIE:
Jeżeli programy przestają działać, zawieszają się, nie działają prawidłowo wówczas możemy postąpić wg. tych kroków:

1. pobrać program ‘Microsoft Debugging Tools for Windows‘ ze strony:
32bit: http://www.microsoft.com/whdc/devtools/debugging/installx86.mspx
64bit: http://www.microsoft.com/whdc/devtools/debugging/install64bit.mspx

2. Uruchomić WinDbg z parametrem -I w celu integracji Debuggera z systemem ‘Installs WinDbg as the postmortem debugger’, w tym celu bybierz Start > Uruchom:
“C:\Program Files\Debugging Tools for Windows (x86)\windbg.exe” -I

3. Jeśli dowolna aplikacja wykona nie prawidłową operację nie zawieszającą systemu operacyjnego (nie ma BSOD) wówczas ten Debugger wykryje tzw. program crash/terminate i wywoła okno w którym należy wpisać ową linię:
.dump /ma C:\zrzut1.dmp

Plik .dmp należy przesłać do działu technicznego w postaci skompresowanej.