Zaznacz stronę

Rejestracja produktów

Rejestracja dla użytkowników indywidualnych (1-3 licencji)
W celu rejestracji produktów kliknij tutaj.

Rejestracja produktów SMB Pack (5-10 licencji)
Rejestracji można dokonać telefonicznie pod numerem (22) 540 18 47 lub wysyłając kod aktywacyjny na adres e-mail: pomoc@pl.pandasecurity.com W temacie wiadomości prosimy wpisać: „Rejestracja wielopaków”.

Rejestracja Panad Cloud Office Protection
Rejestracji można dokonać telefonicznie pod numerem (22) 540 18 47 lub wysyłając kod aktywacyjny na adres e-mail: rejestracja@pl.pandasecurity.com W temacie wiadomości prosimy wpisać: „Rejestracja Panda Cloud Office Protection”.


Ważna informacja

Rejestracja, wsparcie techniczne i reklamacje będą uwzględniane wyłącznie na oprogramowanie zakupione w oficjalnym kanale sprzedaży, dystrybuowane przez autoryzowanego przedstawiciela Panda Security na terenie Polski.