Zaznacz stronę

Przy próbie zdalnej instalacji agenta pojawia się komunikat: Incorect User Name

OPIS PROBLEMU:
W kreatorze zdalnej instalacji agenta jest etap w którym należy podać login i hasło do konta z uprawnieniami administratora na komputerach docelowych. Podajemy prawidłowe dane, ale mimo to zdalna instalacja kończy się niepowodzeniem. Jako przyczyna podany jest komunikat sugerujący błędne podanie użytkownika.

ROZWIĄZANIE:
Do zdalnej instalacji AdminSecure wymagany jest dostęp do docelowych komputerów za pomocą komend:
\\xxx\admin$ lub \\xxx\c$ gdzie xxx to nazwa domenowa lub IP komputera docelowego.

Warunkiem koniecznym do działania tych komend jest wyłączenie funkcji użyj prostego udostępniania plików’
Aby zmienić to ustawienie należny rozwinąć
menu
START >>
panel sterowania >>
opcje folderów >>
wyłączyć proste udostępnianie plików’

Na koniec warto zrobić test i zalogować się na dysk C: komputera docelowego korzystając z komendy c$ ( Start >> uruchom… >> wpisać \\xxx\c$ gdzie xxx to nazwa domenowa lub IP komputera docelowego a następnie w oknie logowania podać użytkownik i hasło). Jeśli test zakończy się sukcesem to z napewno przy zdalnej instalacji agenta nie spotkamy się już z błędem “Incorect User Name”

UWAGI:
* Wymagania odnośnie zdalnej instalacji agenta:

– wyłączenie prostego udostępniania plików
– posiadanie konta(użytkownika) tylko w grupie Administratorzy, nie może on być w innych grupach.
– użytkownik w grupie Administratorzy musi mieć założone hasło, nie może być ono puste.
– wyłączony systemowy firewall lub odblokowany port 19226
– Vista: wył. UAC = Panel Sterowania\\Konta użytkowników\\kontrola konta użytkownika – wyłączamy

*Poniżej lista najpopularniejszych błędów jakie mogą się pojawić przy tej operacji:

Error Coping Files
– źle podane dane użytkownika, prawidłowo User i Pass. Nie można podawać formatu Host\User i Pass.
– użytkownik zdalny musi być TYLKO w grupie Administratorzy; nie może mieć dodatkowych grup tj. użytkownicy

Path not found
– użytkownik zdalny nie posiada hasła, hasło nie może być puste
– Ustawienia zabezpieczeń lokalnych
Zasady lokalne
Opcje zabezpieczeń
Konta: ogranicz używanie pustych haseł przez konta lokalne tylko do logowania do konsoli – wyłączone

Incorect User Name
– funkcja ‘użyj prostego udostępniania plików’ w windows XP nie jest wyłączona

* Windows XP professional w domyślnych ustawieniach ma włączoną funkcję “użyj prostego udostępniania plików” jeśli komputer zostanie podpięty pod domenę ta opcja automatycznie się wyłączy.

* Windows XP home oraz Windows 98/Me nie dają możliwości wyłączenia funkcji “użyj prostego udostępniania plików” z tego powodu zdalna instalacja agenta nie jest możliwa. W przypadku tych systemów należy przeprowadzić lokalna instalacje paczki instalacyjnej z agentem. Instrukcja znajduje się tutaj.