Zaznacz stronę

Przy instalacji pojawia się komunikat: Outdated component detected

OPIS PROBLEMU:
Podczas instalacji programu AdminSecure pojawia się komunikat: outdated component detected

ROZWIĄZANIE:
Komunikat pojawia się ponieważ na tym komputerze są już komponenty AdminSecure.
Niemożna zaktualizować produktu za pomocą zwykłego pliku instalacyjnego.
Należy odinstalować obecną wersję AdminSecure i ponownie rozpocząć instalację lub użyć specjalnych plików aktualizujących:

Na strefie pobierania http://www.pandasecurity.com/homeusers/downloads/tree/
jest zakładka Software >> Upgrade >> a tam pliki aktualizujące:

Upgrade: 3.01.01 to 3.01.02: (plik nazywa się upg30102.exe) – możesz za pomocą tego pliku zaktualizować konsole 3.01.01 lub nowszą (ale starszą niż 3.01.02) do wersji 3.01.02

Upgrade: 3.01.02 or later to 3.06.10 (plik nazywa się upg30610.exe) – możesz za pomocą tego pliku zaktualizować konsole 3.01.02 lub nowszą (ale starszą niż 3.06.10) do wersji 3.06.10

Upgrade: from 3.06.06 or later to 4.04.10 (plik nazywa się upg40410PDK.exe) – możesz za pomocą tego pliku zaktualizować konsole 3.06.06 lub nowszą (ale starszą niż 4.04.10) do wersji 4.04.10