Zaznacz stronę

Problem z blokowaniem bazy Oracle przez ochronę antywirusową?

OPIS PROBLEMU:
Po instalacji ochrony antywirusowej Pandy na komputerze korzystającym z bazy Oracle otrzymujemy komunikat błędu:
TNS Packet Writer Failure or TNS cannot write to network error

ROZWIĄZANIE:
Bazy Oracle w wersjach 8.1.6 i starszych mają błąd uniemożliwiający korzystanie z większość aplikacji ingerujących w bibliotekę LSP w tym z Pandy. Problem został rozwiązany przez firmę Oracle w wersji 8.1.7. i nowszych.
Rozwiązaniem będzie zaktualizowanie lub instalacja nowszej bazy Oracle.

JAK SPRAWDZIĆ JAKĄ MAMY WERSJE ORACLE:
Wejść do katalogu gdzie zainstalowany jest klient Oracle np: C:\oracle\ora92\bin\
znaleźć plik oracleadconnect.exe i oracleadnettest.exe wejść w ich właściwości i sprawdzić wersję plików, jeśli pliki są w wersji 8.1.6 i lub starszej, konieczna będzie aktualizacja lub instalacja nowszej bazy Oracle.