Zaznacz stronę

Podczas instalacji moduł Windows Installer wyświetla komunikat o błędzie

OPIS PROBLEMU:

Podczas instalacji pandy wyświetla się komunikat błędu wyświetlany przez moduł Windowsa o nazwie: Windows installer. Przede wszystkim oznacza to że problem nie jest bezpośrednio związany z produktem Panda, tylko z modułem Windows nadzorującym instalację.

ROZWIĄZANIE:
W większości przypadków problem można rozwiązać przez aktualizację Windows intaller-a.

* Obecną wersję Windows installer-a można podejrzeć wpisując w polu start >> uruchom… komendę:
C:\WINDOWS\SYSTEM32\msiexec.exe

* Services pack do starszych wersji Windows installer-a:
http://download.microsoft.com/download/1/4/7/147ded26-931c-4daf-9095-ec7baf996f46/WindowsInstaller-KB893803-v2-x86.exe

* Najnowsza wersja Windows installer-a (3.01):
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=pl&FamilyID=889482fc-5f56-4a38-b838-de776fd4138c

UWAGI:
* Jeśli po aktualizacji modułu Windows installer nadal przy instalacji pandy pojawiają się błędy, proszę rozkodować kod błędu. Kody błędów z wyjaśnieniami dostępne są na stronach Microsoftu:

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa372835.aspx

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa368542(VS.85).aspx

* W sytuacji gdy powyższa instrukcja nie rozwiązała problemu, należny zebrać logi z instalacji według instrukcji zamieszczonej tutaj i przesłać razem dokładnym opisem do działu technicznego pandy.