Zaznacz stronę

Podczas aktywacji programu pojawia się błąd 0006:0907

OPIS PROBLEMU:

Przyczyną błędu jest wpisane nieprawidłowego lub niepodanie NUMERU KLIENTA w kreatorze aktywacji.
Błąd najczęściej pojawia się przy aktywacji licencji wielostanowiskowej na 2 i kolejnych komputerach.

ROZWIĄZANIE:

Aby uniknąć błędu 0006:0907 należy, przed ponowną próbą aktywacji, zapoznać się z poniższymi zaleceniami:

1. Należy pamiętać, że tylko przy pierwszej aktywacji nowego kodu możemy w kreatorze
wybierać, że nie jesteśmy użytkownikami Pandy. Przy kolejnych aktywacjach na pytanie
czy jesteśmy klientami Panda Security
należy koniecznie opowiedzieć TAK !!!

2. Numer klienta potrzebny do aktywacji na 2 i kolejnych komputerach został przesłany na adres e-mail.
Ponowne wysłanie maila z danymi można wywołać wypełniając kreator na stronie:
http://www.pandasecurity.com/homeusers/support/details/password