Zaznacz stronę

Po aktualizacji AdminSecure nie można uruchomić konsoli

OPIS PROBLEMU:
Na strefie pobierania http://www.pandasecurity.com/homeusers/downloads/tree/
jest zakładka Software >> Upgrade >> a tam pliki aktualizujące.
W 99,9% przypadków aktualizacja przebiega bez zakłóceń, jednak jeśli po aktualizacji nie można uruchomić konsoli ,
to należy zaktualizować komponent MSXML i powtórzyć aktualizację.
Taki komunikat błędu pojawia się przy próbie otwarcia konsoli zarządzającej:

This versiom of Panda AdminSecure Console is only compatible with
version x.xx.xx.xxxxx to y.yy.yy.yyyyy of Panda AdminSecure
Administration Server.

Update Panda AdminSecure Console


ROZWIĄZANIE:

Proszę zainstalować poniższy plik:
http://pliki.pl.pandasecurity.com/Corporate/Inne/ParserMSXML4Upgrader.msi
użytkownik:ftptech
hasło:chrobry

Po instalacji pliku ParserMSXML4Upgrader.msi uruchomić aktualizację Adminsecure.
Po zakończeniu aktualizacji konsola uruchomi się prawidłowo.

UWAGI:

* Jeśli przeanalizujemy logi z instalacji stworzone przez plik aktualizujący
i znajdziemy w nich wpis podobny do tego:

2009-08-02 23:24:05 : UPGUTIL: ERROR ‘msiexec.exe /i “C:\DOCUME~1\admin\USTAWI~1\Temp\ad8289a2-13e3-4b7d-bb25-b523bb33fdea\ParserMSXML4Upgrader.msi” /qn ALLUSERS=1 ADDLOCAL=ALL’ return invalid code 1612

to na 100% mamy do czynienia z problemem opisanym powyżej.