Zaznacz stronę

Nie można zaktualizować bazy sygnatur wirusów, błąd 3770 lub 3793

OPIS PROBLEMU:
Admin Secure nie aktualizuje bazy sygnatur wirusów z internetu pomimo ważnej licencji i działającego internetu.
W event logu pojawiają się wpisy:

The date obtained from the Panda updates server or the license expiry date is not valid (3793)
lub
Error accessing the internet (3770)

PRZYCZYNY:
Panda loguje się do swojego serwera korzystając pośrednio z wbudowanej w Windows przeglądarki Internet Explorer.
Panda uruchamia procesy przeglądarki na prawach użytkownika systemowego. Przeglądarka przechowuje ustawienia konfiguracyjne dla każdego użytkownika Windows oddzielnie. Jeśli po uruchomieniu przeglądarki na użytkowniku systemowym IE jest tak ustawiony że nie możemy korzystać z internetu to takie same problemy napotyka AdminSecure.

ROZWIĄZANIE:

A) W pierwszej kolejności proszę wejść do katalogu:
C:\Program Files\Panda Software\Panda Administrator 3\Distribution Server\

i upewnić się że znajduje się tam katalog:
—> WorkDir
a w tym katalogu dwa podkatalogi:
—> In
—> Out
Jeśli katalogów nie ma to proszę je utworzyć.
Jeśli foldery In i Out zawierają jakieś pliki to proszę je usunąć.
Po skasowaniu proszę sprawdzić czy problem ustąpił wymuszając aktualizację przez:
Tools >> Update and repositories >> Download now
.

B) Proszę wykonać poniższą instrukcję:

1. W pierwszej kolejności odwiedzamy adres: http://www.pspolska.pl/download/aktualizacje/, pobieramy a następnie rozpakowujemy plik z aktualną bazą sygnatur ( pav.sig ).

2. Następnie proszę przejść do katalogu
C:\Program Files\Panda Software\Panda Administrator 3\Distribution Server

i zrobić kopię zapasową a następnie edytować plik “PadDSUpd.ini”. Proszę zmienić w nim następujące wiersze:

[Schemas]
RelativePath=schemas

[SiteInfo]
ForceUNCUpdate=1
UNCPath=pełna_ścieżka_dostępu_do_pliku_PAV.SIG np. C:\Documents and Settings\\Pulpit

Po edycji pliku “PadDSUpd.ini” proszę zamknąć i uruchomić konsolę , ponownie kliknąć na:
Tools >> Update and repositories >> Download now
.
Po aktualizacji konsoli ochrona na końcówkach zaktualizuje się automatycznie.

WAŻNE: Na koniec należy przywrócić aktualizację konsoli z internetu wystarczy podmienić “PadDSUpd.ini” na wcześniej utworzoną kopię zapasową.

Teraz proszę sprawdzić czy problem ustąpił.

C) Jeśli problem dalej występuje to proszę ustawić w usłudze Panda AdminSecure Scheduler w zakładce logowanie, tak żeby usługa logowała się na użytkowniku lokalnym. Ważne żeby na tym użytkowniku Internet explorer miał dostęp do internetu i nie miał włączonego trybu offline.
Po zmianie sposobu logowania do usługi i restarcie usługi proszę sprawdzić czy problem ustąpił wymuszając aktualizację przez: Tools >> Update and repositories >> Download now.

D) Jeśli problem dalej występuje proszę tak skonfigurować przeglądarkę IE dla konta systemowego aby umożliwiała zalogowanie i pobranie pliku pav.zip ze strony: http://acs.pandasoftware.com/member/pavsig/pav.zip

W tym celu należy:
1. Pobrać program sysrun.msi i zainstalować go:
http://pliki.pl.pandasecurity.com/Corporate/Inne/sysrun.msi
Użytkownik:ftptech
Hasło:chrobry

2. Proszę wejść w Start >> Programy >> Freezerware >> uruchomić SysRun

3. W programie proszę wskazać plik iexpore.exe.
Ten plik znajduje się w ścieżce c:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

4. Poprawne wykonanie punktu 2 spowoduje uruchomienie uruchomianie przeglądarki Internet explorer na użytkowniku systemowym. Proszę upewnić się że Internet Explorer uruchomiony w ten sposób ma działający internet. Jeśli internet nie działa to proszę upewnić się że proxy jest wyłączone (lub poprawnie skonfigurowane)
oraz że tryb offline jest wyłączony.

5. Na koniec proszę w Internet explorerze wejść w Narzędzia >>> Opcje internetowe >>> zakładka Zabezpieczenia >>> przycisk Poziom niestandardowy >>> przewinąć listę do samego dołu do pozycji ZALOGUJ i wybrać tam opcję :
zaloguj automatycznie tylko w strefie intranetu .

6. Teraz dla testu proszę w przeglądarce wpisać adres: http://acs.pandasoftware.com/member/pavsig/pav.zip
podać nazwę użytkownika oraz hasło od licencji i pobrać plik z bazą sygnatur.

Jeśli udało się pobrać bazę sygnatur to panda powinna się już poprawnie aktualizować.
Można to przetestować wymuszając aktualizację konsoli wybierając:
Tools >> Update and repositories >> Download now
.