Zaznacz stronę

Nie można zaktualizować bazy sygnatur wirusów, błąd 3769

OPIS PROBLEMU:
Admin Secure nie aktualizuje bazy sygnatur wirusów z internetu pomimo działającego internetu.
W event logu pojawiają się wpisy:

Incorrect user details for the updates area of the website (Cod. 3769)

ROZWIĄZANIE:

W pierwszej kolejności należy sprawdzić czy dane wpisane w w menu Help >> enable Panda Admin secure
są poprawne. Useraname i password powinny być wpisane z zachowaniem wielkości liter.

Jeśli mamy pewność że dane są prawidłowe a problem nie ustąpił, proszę spróbować wprowadzić dane od licencji na stronie: http://www.pandasecurity.com/homeusers/downloads/tree/

Po zalogowaniu proszę sprawdzić czy okres trwania licencji już się nie zakończył.
Jeśli za pomocą danych od nie możemy się zalogować na powyższą stronę to proszę się skontaktować z pomocą techniczną pandy w celu uzyskania poprawnych danych. Przed kontaktem proszę przygotować numer klienta.

Jeśli problem występuje pomimo że na danych można się zalogować, proszę ustawić w usłudze Panda AdminSecure Scheduler w zakładce logowanie, tak żeby usługa logowała się na użytkowniku lokalnym. Ważne żeby na tym użytkowniku Internet explorer miał dostęp do internetu i nie miał włączonego trybu offline.
Po zmianie sposobu logowania do usługi i restarcie usługi proszę sprawdzić czy problem ustąpił wymuszając aktualizację przez: Tools >> Update and repositories >> Download now.