Zaznacz stronę

Moduł “networksecure” lub “Centrum Zabezpieczeń” wyświetla nieprawidłowe ostrzeżenie o nieaktualności Pandy

OPIS PROBLEMU:
Moduł “networksecure” pobiera informację o stanie ochrony antywirusowej z “Centrum Zabezpieczeń Windows”.
Po instalacji Pandy w wpisach “Centrum Zabezpieczeń Windows” powinny pojawić się ustawienia które zapewnią nadzór nad działaniem antywirusa i firewalla. Czasami może się zdarzyć że w “Centrum Zabezpieczeń Windows” zostaną niewłaściwe wpisy, najczęściej z powodu:
1) Nieprawidłowej deinstalacji starego programu antywirusa.
2) Nieprawidłowego działania Modułu Windows “Centrum Zabezpieczeń Windows”
3) Niewystarczających uprawnień konta Windows na którym był deinstalowany i instalowany antywirus.
Błędne wpisy powodują że Moduł “networksecure” lub “Centrum Zabezpieczeń Windows” wyświetlają niezgodne z stanem faktycznym informacje o stanie antywirusa.

Żeby potwierdzić że mamy do czynienia z tego typu problemem należy sprawdzić jakie wpisy są aktualnie w centrum zabezpieczeń. Można to zrobić za pomocą programu narzędziowego WSCinfo.exe, jest dostępny pod adresem:
http://pliki.pl.pandasecurity.com/Corporate/Cloud_Office_Protection/error20093/WSCInfo.exe
Użytkownik:ftptech
Hasło:chrobry

W programie powinny być informacje o wpisach pandy,
jeśli są wpisy innego antywirusa proszę zapoznać się z poniższą instrukcją:

 

INSTRUKCJA:
W pierwszej kolejności należy odinstalować Pandę, potem proszę uruchomić program WSCInfo.exe,
jest dostępny pod adresem:
http://pliki.pl.pandasecurity.com/Corporate/Cloud_Office_Protection/error20093/WSCInfo.exe
Użytkownik:ftptech
Hasło:chrobry

Niepotrzebne wpisy można usunąć przy użyciu przycisków:
Remove All AntiVirus Products i Remove All Firewall Products
Po użyciu programu WSCInfo.exe należy uruchomić ponownie komputer następnie jeszcze raz uruchomić WSCInfo.exe aby upewnić się że nie ma tam już żadnych wpisów i dopiero wtedy instalować Pandę.

UWAGI:
* W niewielkim odsetku przypadków pomimo użycia przycisków Remove All po kolejnym uruchomieniu programu WSCInfo.exe wpisy znów są widoczne. W takim przypadku można zastosować jeszcze jedną metodę polegającą na użyciu microsoftowego narzędzia WBEMTEST:

Proszę kliknąć START >> Uruchom… i w polu “Otwórz:” proszę wpisać nazwę programu: WBEMTEST i kliknąć OK lub nacisnąć klawisz ENTER.
1) Klikamy na przycisk Połacz..
2) W polu tekstowym usuwamy wpis: root\default i wpisujemy root\SecurityCenter
3) Klikamy przycisk Połącz
4) Klikamy przycisk Wylicz klasy… a potem nie zmieniając niczego klikamy OK
5) Klikamy na napis AntyVirusProducts {}
6) Klikamy na przycisk Wystąpienia
7) zaznaczmy wpis który chcemy usunąć
8) Klikamy przycisk Usuń
10) Powtarzamy polecenia 5 6 7 8 dla FirewallProducts

11) Do zweryfikowania skuteczności instrukcji proszę uruchomić WSCInfo.exe jeśli nie ma plusików przy AntyVirus Products i Firewall Products to mamy potwierdzenie że wpisy zostały poprawnie usunięte i możemy zainstalować Pandę.

 

**do zarządzania modułem Microsoftu centrum zabezpieczeń można wykorzystać poniższe komendy:

 

– Sprawdzenie wpisów dla ochrony antywirusowej:
wmic /NAMESPACE:\\root\SecurityCenter PATH AntiVirusProduct GET /value

– Sprawdzenie wpisów dla zapory sieciowej:
wmic /NAMESPACE:\\root\SecurityCenter PATH FirewallProduct GET /value

Jeśli produktów jest więcej niż jeden, lub występuje nie prawidłowy to proszę odpowiedni wpis usunąć poprzez podanie komendy włącznie z GUID z lini instanceGuid={}.

– Gotowe wpisy do uzupełnienia o instanceGuid={}:
WMIC /NAMESPACE:\\root\SecurityCenter PATH AntiVirusProduct WHERE instanceguid=”{}” DELETE
WMIC /NAMESPACE:\\root\SecurityCenter PATH FirewallProduct WHERE instanceguid=”{}” DELETE

Po usunięciu nie prawidłowych wpisów proszę ponownie uruchomić daną maszynę i zainstalować produkt.