Zaznacz stronę

Moduł firewall świeci się na czerwono oraz zalecenie restartu komputera

W celu rozwiązania problemu na systemach 32-bitowych:

pobierz i uruchom plik: PavProtRepair.exe ( proszę kliknąć na nazwę pliku, pobrać i uruchomić )

W celu rozwiązania problemu na systemach 64-bitowych:

pobierz i uruchom plik:  PavProtRepairWow.exe ( proszę kliknąć na nazwę pliku, pobrać i uruchomić )

Jak program zakończy działanie uruchom ponownie komputer.