Zaznacz stronę

Minimalne wymagania instalacyjne

ADMINSECURE 2007 SP1 (System Centralnego Zarządzania)

AdminSecure Administration Server:
Pentium III 800 MHz. RAM: 256 MB. Dysk Twardy: 25 MB + 120 MB (bazy danych) sied 500 komputerów.
System Operacyjny: Windows NT4 SP6 and Terminal Server, Windows 2000 and 2000 Server SBS, Windows XP/XP 64 bits, Windows Server 2003 Enterprise Edition/SBS/R2, Windows Server 64 bits, Windows Vista 32 bits/64 bits.
zainstalowany komponent Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.8  lub nowszy

AdminSecure Repository Server:
Pentium III 800 MHz. RAM: 128 MB. Dysk Twardy: 250 MB.
System Operacyjny: Windows NT4 SP6 and Terminal Server, Windows 2000 and 2000 Server SBS, Windows XP/XP 64 bits,
Windows Server 2003 Enterprise Edition/SBS/R2, Windows Server 64 bits, Windows Vista 32 bits/64 bits.

AdminSecure Communications Agent:
Pentium 133 MHz. RAM: 64 MB. Dysk Twardy: 40 MB.
System Operacyjny: Windows 9x/2000/ME/XP/XP 64 bits, Windows NT4 SP5 and Terminal Server, Windows 2000 Server SBS, Windows Server 2003 Enterprise Edition/SBS/R2, Windows Server 64 bits, Windows Vista 32 bits/64 bits. Novell Netware 4.X/5.0/6.5 and Linux distributions: Red Hat, SUSE, Mandrake, Debian.

AdminSecure Console:
Pentium II 266 MHz. RAM: 64 MB. Dysk Twardy: 140 MB.
System Operacyjny: Windows 2000/XP/XP 64 bits, Windows NT4 SP6 and Terminal Server, Windows 2000 Server SBS, Windows Server 2003 Enterprise Edition/SBS/R2, Windows Server 64 bits, Windows Vista 32 bits/64 bits.

PANDA SECURITY FOR ENTERPRISE

Panda Securirt for Desktops:
Pentium 300 MHz. Dysk Twardy: 90 MB. RAM: 64 MB (128 MB z włączonymi technologiami TruPrevent).
System Operacyjny: Windows XP, 2000, ME, NT Workstation 4.0 SP6 and Windows 9x., Vista 32-bits, Vista 64-bits (Antivirus only), kompatybilność z WEPOS 1.1 oraz Tablet PC.

Panda Security for File Servers (Windows Servers):
Pentium 300 MHz, Dysk Twardy: 85 MB. RAM  256 MB.
System Operacyjny: Windows NT 4.0 SP6, Windows Server 2000, Windows Server 2003 SP2 y 2003 SBS/cluster/R2.

Panda Security for File Servers (Novell NetWare):
486 Processor. Dysk Twardy 12 MB RAM: 32 MB
System Operacyjny: Novell Netware 4.11, 5.0, 5.1, 6.0 ó 6.5.
Panda Security for Linux Servers:
Pentium II lub AMD 400 Mhz, Dysk Twardy: 150 MB. RAM : 128 MB
System Operacyjny: Red Hat Enterprise Linux: 5.0 Server oraz Workstation, 4.0 Advanced Server, Enterprise Server and Workstation. SuSE Linux Enterprise: 10 Server oraz desktop, 9 Server y Desktop. Ubuntu: 7.04 (Feisty), 6.06 LTS. Desktop/Server (Dapper). Debian GNU/Linux 4.0.

Panda Security for Linux:
Pentium II 400+ MHz (lub AMD). Dysk Twardy: 150 MB . RAM: 128 MB.
System Operacyjny: Ubuntu: 6.06, 6.10, 7.04; OpenSuse: 10.1 oraz 10.2; Fedora Core: 6; Debian: 3.1 (Sarge) oraz 4.0 (Etch); Red Hat Enterprise: 4 (Desktop, Worstation, Server) oraz 5 (Client); SUSE Enterprise: 10; Mandriva: 2007, 2007.1.

Panda Security for Commandline:

Pentium 166 MHz. Dysk Twardy : 20 MB. RAM: 32 MB.
System Operacyjny: Red Hat 7.1, 7.3, 8, 9 oraz Enterprise 2.1 oraz Enterprise 3 AS/ES, SUSE 7.3, 8.2, 9 oraz 9.1 Professional, Mandrake (versions 8.2 oraz 9.1) oraz Debian 2.2 y 3.0 (Woody). Windows 95/98/ME, NT 3.51, 4.0, Windows 2000, XP oraz Windows Server 2003.  MS-DOS 4.01

Panda Security for Exchange Servers 5.5:
Pentium II 500 MHz. Dysk Twardy : 250MB. RAM: 256 MB.
System Operacyjny: Windows NT Server 4.0 z Service Pack 5 oraz Windows 2000 Server.
Aplikacja: Microsoft Exchange Server 5.5 z Service Pack 3. Wsparcie dla pracy w klastrze.

Panda Security for Exchange Servers 2000/2003:
Pentium II 500 MHz. Dysk Twardy: 250MB. RAM 256 MB.
System Operacyjny: Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP3, Windows Server 2003/ R2
Aplikacja: Microsoft Exchange Server 2000 z SP 1, Exchange 2003. Wsparcie dla pracy w klastrze.

Panda Security for Exchange Servers 2007:
Intel EM64T lub AMD64. Dysk Twardy: 250MB. RAM: 2 GB.
System Operacyjny: MS Windows Server 2003 x64 lub Windows Server 2003 R2 x64

Panda Security for Domino Servers:
Pentium 133 MHz. Dysk Twardy: 55MB. RAM 128MB.
System Operacyjny: Windows NT Server 4.0 SP6a, Windows 2000, Windows 2000 Advanced Server oraz Windows Server 2003. Lotus Domino 4.5.x. Wsparcie dla pracy w klastrze.

Panda Security for ISA Servers 2000:
Pentium 300 Mhz. Dysk Twardy: 90 MB. RAM: 256 MB.
System operacyjny Windows: 2000 Server SP 4, 2000 Advanced Server SP4, 2003, 2003 Enterprise Edition SP1 lub 2003 Server R2 Aplikacja: Microsoft ISA Server 2000, Microsoft ISA Server 2000 SP2 Standard Edition.

Panda Security for ISA Servers 2004:
Pentium 550. Dysk Twardy: 180 MB. RAM: 256 MB.
System operacyjny Windows: 2000 Server SP 4, 2000 Advanced Server SP4, 2003 Standard, 2003 Enterprise Edition SP1 lub 2003 Server R2 Aplikacja: Microsoft ISA Server 2004. Standard Edition SP2 lub Microsoft ISA Server 2004 Enterprise Edition SP2

Panda Security for ISA Servers 2006:
Pentium 550. Dysk Twardy: 180 MB. RAM: 256 MB.
System operacyjny Windows: 2000 Server SP 4, 2000 Advanced Server SP4, 2003 Standard, 2003 Enterprise Edition SP1 lub 2003 Server R2 Aplikacja: Microsoft ISA Server 2004. Standard Edition SP2 lub Microsoft ISA Server 2004 Enterprise Edition SP2.

Panda Security for Qmail Servers:
Pentium 868 Mhz. Dysk Twardy: 5 GB. RAM: 512 MB.
System operacyjny Linux: Debian 3.1 (Kernel 2.4), Debian 3.0 (Kernel 2.4), Red Hat Enterprise 9 (Kernel 2.4), Red Hat Enterprise 7.2 (Kernel 2.4), Red Hat Enterprise 4 (Kernel 2.6), Red Hat Enterprise 3 (Kernel 2.6), SUSE Enterprise 10 (Kernel 2.6), SUSE Enterprise 9.2 (Kernel 2.6), SUSE Enterprise 9 (Kernel 2.6), Mandriva Corporate Server 4 (Kernel 2.6), Mandrake 10 (Kernel 2.6) , Mandrake 9 (Kernel 2.4) Aplikacja: Qmail SMTP server 1.03 lub nowszy.
Konsola Web: Internet Explorer 4.0 albo Netscape Navigator 4.6.

Panda Security for Postfix Servers:
Pentium 868 Mhz. Dysk Twardy: 5 GB. RAM: 512 MB.
System operacyjny Linux: Debian 3.1 (Kernel 2.6), Red Hat Enterprise 9 (Kernel 2.4), Red Hat Enterprise 7.2 (Kernel 2.4.9), SUSE Enterprise 10 (Kernel 2.6), SUSE Enterprise 9.2 (Kernel 2.6.8), SUSE Enterprise 9 (Kernel 2.6), Mandriva Corporate Server 4 (Kernel 2.6.12), Mandrake 10 (Kernel 2.6.3), Mandrake 9 (Kernel 2.4.19)
Aplikacja: SMTP Postfix serwer wersje 1.1 Konsola Web: Internet Explorer 4.0 albo Netscape Navigator 4.6.

Panda Security for SendMail Servers:
Pentium 868 Mhz. Dysk Twardy: 5 GB. RAM: 512 MB.
System operacyjny Linux: Debian 3.1 (Kernel 2.4), Debian 3.0 (Kernel 2.4), Red Hat Enterprise 9 (Kernel 2.4), Red Hat Enterprise 7.2 (Kernel 2.4), Red Hat Enterprise 4 (Kernel 2.6), Red Hat Enterprise 3 (Kernel 2.6), SUSE Enterprise 10 (Kernel 2.6), SUSE Enterprise 9.2 (Kernel 2.6), SUSE Enterprise 9 (Kernel 2.6), Mandriva Corporate Server 4 (Kernel 2.6), Mandrake 10 (Kernel 2.6) , Mandrake 9 (Kernel 2.4) Aplikacja: Sendmail 8.11.3
Konsola Web: Internet Explorer 4.0 albo Netscape Navigator 4.6.