Zaznacz stronę

Kolektywna Inteligencja

Czym jest Kolektywna Inteligencja?

Model Kolektywnej Inteligencji był testowany przez miliony użytkowników wielu bezpłatnych produktów Pandy od 2007 roku, co pozwoliło zgromadzić 10 razy więcej próbek złośliwego oprogramowania niż w przypadku producentów tradycyjnego oprogramowania antywirusowego.

Panda Security to pierwszy producent w branży zabezpieczeń, którego infrastruktura, technologia, wiedza i doświadczenie pozwoliły wdrożyć koncepcję Kolektywnej Inteligencji we własnych produktach. Produkty detaliczne Panda oferują maksymalną ochronę przy minimalnym wpływie na wydajność komputera.

kolektywna inteligencja

Po zidentyfikowaniu nowego zagrożenia w ciągu kilku sekund klienci Panda Security z całego świata uzyskują ochronę. Bez względu na to, gdzie znajdzie się zagrożenie: za oceanem czy w pobliskim mieście.

Współczesne złośliwe oprogramowanie
Najnowsze złośliwe programy pozostają niewidoczne, działają dyskretnie, a motywem działania ich twórców, co szczególnie istotne, są korzyści finansowe. Zabezpieczenia nie chronią dziś jedynie komputerów, ale także tożsamość użytkowników. Obecnie stawką nie jest bowiem wyłącznie bezpieczeństwo komputerów, ale również tożsamość osób z nich korzystających.

Cyberprzestępcy z amatorów stali się profesjonalistami pracującymi dla zorganizowanych grup przestępczych. Organizacje te są na tyle sprawnie zarządzane i pewne swego, że działają podobnie jak legalne firmy.
Liczba odmian złośliwych programów rośnie w gwałtownym tempie, podczas gdy liczba komputerów zainfekowanych każdą próbką spada. Różnica między liczbą utworzonych i wykrytych złośliwych programów stale rośnie.
W rezultacie systemy zabezpieczające działające wyłącznie w oparciu o stale aktualizowane pliki sygnatur nie są w stanie radzić sobie z coraz większą liczbą złośliwego oprogramowania. Tym samym nie potrafią zagwarantować użytkownikom dostatecznej ochrony.

Podstawy Kolektywnej Inteligencji
Gromadzenie danych pochodzących od społeczności System centralnie gromadzi i przechowuje próbki zachowań programów, fragmenty plików oraz nowe próbki złośliwego oprogramowania. Dane te pochodzą od użytkowników Pandy, a także od innych organizacji. Tak duża zdolność gromadzenia informacji zapewnia większą widoczność oraz pełną wykrywalność technik wykorzystywanych przez nowe złośliwe programy, jak również punktów dystrybucyjnych.

Automatyczne przetwarzanie danych
System automatycznie analizuje i klasyfikuje tysiące nowych próbek otrzymywanych każdego dnia. W tym celu system ekspercki zestawia dane otrzymane od społeczności internetowej z obszerną bazą informacji na temat złośliwych programów laboratorium PandaLabs. System automatycznie wydaje opinie (złośliwe czy nieszkodliwe oprogramowanie) na temat nowo otrzymanych plików przez społeczność, dzięki czemu ochrona użytkowników działa szybciej i skuteczniej. Ponadto stale aktualizowana baza ponad 10 milionów plików, które nie wymagają skanowania, usprawnia i przyspiesza proces skanowania, redukując ilość potrzebnych zasobów do minimum.

Udostępnianie informacji i rozwiązania
Wiedza na temat zagrożeń jest przekazywana użytkownikom w postaci usług www lub poprzez aktualizacje plików sygnatur albo zapytania w czasie rzeczywistym do serwera.

Koncepcja Kolektywnej Inteligencji umożliwia wykrywanie dużo większej liczby złośliwych programów niż ma to miejsce w przypadku systemów manualnych, z których korzysta część laboratoriów. Kolektywna Inteligencja potrafi identyfikować również takie zagrożenia, które nie były dotąd znane. Połączenie Kolektywnej Inteligencji i technologii TruPrevent. Panda jest zdolna wykrywać najbardziej zaawansowane technologicznie złośliwe programy.

Korzyści z Kolektywnej Inteligencji

Udoskonalone wykrywanie
Każdy klient Pandy bierze udział w wykrywaniu złośliwego oprogramowania, przekazując informacje do centralnej bazy danych Kolektywnej Inteligencji, skąd mogą być one udostępniane społeczności w czasie rzeczywistym.
Platforma Kolektywnej Inteligencji zawiera moduł białych list stanowiący uzupełnienie i usprawnienie wykrywania na podstawie czarnych list, pozwalający zredukować liczbę fałszywych alarmów, a także czas skanowania i przetwarzania.

Stałe udoskonalanie narzędzi zabezpieczających
Funkcja Kolektywnej Inteligencji zapewnia pełną widoczność i całkowitą wykrywalność nowych technik wykorzystywanych przez złośliwe programy, jak również punktów dystrybucyjnych.

Udoskonalona neutralizacja
Zautomatyzowane, błyskawiczne przetwarzanie i klasyfikacja.

Skalowalność
Brak ograniczeń związanych z zasobami. Możliwości skanowania przeprowadzanego przez serwery Kolektywnej Inteligencji są ograniczone jedynie możliwościami sprzętowymi i przepustowością.

Lepsze wykorzystanie zasobów
Dzięki modułowi zautomatyzowanej neutralizacji złośliwego oprogramowania większość sygnatur nie musi być pobierana na komputer każdego użytkownika, ponieważ system działa komunikując się z chmurą.