Zaznacz stronę

Jak zebarać logi z instalacji admin secure?

OPIS PROBLEMU:
Podczas instalacji adminsecure pojawia się błąd którego nie można znaleźć w bazie wiedzy lub błąd wystepuje pomimo wykonania instrukcji. W takich sytuacjach najlepiej przesłać do działu technicznego logi z instalacji razem z pełnym opisem problemu i screenshotem na którym widac komunikat z błędem.

INSTRUKACJA:
Po nieudanej instalacji adminsecure proszę kliknąć na START wybrać opcję Uruchom… ( run..), wpisać tam polecenie %temp% i nacisnąć ENTER. Otworzy się okno z plikami tymczasowymi, proszę wśród nich odszukać pliki Log3inst.txt i AsInsUtil.log Proszę oba pliki przekopiować do nowego folderu a później załączyć do korespondencji z działem technicznym.