Zaznacz stronę

Jak zaktualizować bazę sygnatur Admin Secure za pomocą pliku pav.sig (aktualizacja lokalna)?

OPIS PROBLEMU:
Instrukcje należy zastosować po przypadku gdy:
1.Konsola produktu AdminSecure przestała aktualizować się automatycznie.
2. Przy próbie wymuszenia aktualizacji przez
Tools >> Update and repositories >> Download now pojawia się komunikat błędu.
3. Komputer z serwerem adminsecure będzie odcięty od internetu a mimo wszystko chcemy zapewnić najnowsze bazy sygnatur w sieci.

ROZWIĄZANIE:

1. W pierwszej kolejności odwiedzamy adres: http://www.pspolska.pl/download/aktualizacje/, pobieramy a następnie rozpakowujemy plik z aktualną bazą sygnatur ( pav.sig ).

2. Następnie proszę przejść do katalogu
C:\Program Files\Panda Software\Panda Administrator 3\Distribution Server

i zrobić kopię zapasową a następnie edytować plik “PadDSUpd.ini”. Proszę zmienić w nim następujące wiersze:

[Schemas]
RelativePath=schemas

[SiteInfo]
ForceUNCUpdate=1
UNCPath=pełna_ścieżka_dostępu_do_pliku_PAV.SIG np. C:\Documents and Settings\\Pulpit

Po edycji pliku “PadDSUpd.ini” proszę zamknąć i uruchomić konsolę , ponownie kliknąć na:
Tools >> Update and repositories >> Download now
.
Po aktualizacji konsoli ochrona na końcówkach zaktualizuje się automatycznie.

UWAGI:
* Aby wgrać nowsze aktualizacje wystarczy podmienić pav.sig na nowszą wersję.

* Jeśli chcemy przywrócić aktualizację konsoli z internetu wystarczy podmienić “PadDSUpd.ini” na wcześniej utworzoną kopię zapasową.

* Plik z bazą możemy pobrać też bezpośrednio unikając każdorazowego logowania. Wystarczy przygotować specjalny link:
http://xxxxxxxxx:yyyyyyyyy@acs.pandasoftware.com/member/pavsig/pav.zip
gdzie:
xxxxxxxx – to nazwa użytkownika od licencji
yyyyyyyy – to hasło od licencji
taki link działa we wszystkich przeglądarkach poza przeglądarką Internet Explorer.

* Jednorazową aktualizację możemy wymusić poprzez uruchomienie PadDSUpd.exe i wskazanie katalogu zawierającego plik bazy sygnatur dzięki czemu produkt aktualizować się będzie dalej z internetu, przykładowe polecenie:
C:\Program Files\Panda Software\Panda Administrator 3\Distribution Server\PadDSUpd.exe -p:c:\pavsig

* Aktywacja logowania procesu aktualizacji baz sygnatur wykonywana jest przez dodanie wartości DWORD o nazwie LogLevel o wartości równej 10(dec)=a(hex) w kluczu HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Panda Software\Panda Administrator 3.0\Distribution Server. Logi zapisywane są do pliku C:\Program Files\Panda Software\Panda Administrator 3\Distribution Server\PadDSUpd.log.