Zaznacz stronę

Jak zainstalować Panda Adminsecure z bazą SQL express.

OPIS PROBLEMU:
Gdy planujemy wdrożenie na więcej niż 100 komputerach lub gdy chcemy zainstalować adminsecure2007 na Windows 2003/2008 serwer, powinniśmy skorzystać z zewnętrznej bazy SQL. Możemy skorzystać z darmowego SQL-express-a. Poniżej opis przedstawia jak postępować w przypadku tej operacji.

ROZWIĄZANIE:
1. Zainstalować .NET Framework z tej strony:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=333325FD-AE52-4E35-B531-508D977D32A6&displaylang=pl

2. Zainstalować Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.8 z tej strony:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=6c050fe3-c795-4b7d-b037-185d0506396c

3. Zainstalować Windows installer (4.5):
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=pl&FamilyID=5a58b56f-60b6-4412-95b9-54d056d6f9f4

4. Zainstalować SScript8 :
http://pliki.pl.pandasecurity.com/Corporate/Inne/installshild8/ISScript8.Msi
do pobrania tego pliku należy podać:
użytkownik:ftptech
hasło:chrobry

5. Pobrać program instalacyjny MS SQL Server 2005 Express Edition (SQLEXPR.EXE,54.7 MB):
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=3181842a-4090-4431-acdd-9a1c832e65a6

6. Uruchamiamy instalator z pliku SQLEXPR.EXE.
W trakcie instalacji odznaczamy opcję “Hide advanced configuration options

>Po kliknięciu Next należy zostawić domyślnie wybrane opcje

>Następnie należy wybrać Named instance i nadać jej nazę np. BazaPanda

>Następnym krokiem jest włączenie usług zarówno SQL Serwer jak i SQL Browser

>Kolejnym krokiem jest ustawienie uwierzytelniania na Mixed Mode i podanie jakiegoś hasła

>W jednym z kolejnych okienek należy wyłączyć opcję “Enable User Instances”

>Po instalacji SQLExpressa można się upewnić czy wszystkie usługi SQLa są uruchomione i działają poprawnie w menu Start->Programy->Microsoft SQL Server 2005->Configuration Tools->SQL Server Configuration Manager

>Pierwsze trzy opcje muszą być włączone czyli posiadać stan Enabled dla Shared Memory, TCP/IP, Named Pipes

7. Pobrać Najnowszą wersję Panda Corporate w wersji Business i Enterprise można pobrać z tego linku:
http://www.pandasecurity.com/homeusers/downloads/tree/

8. Upewnijmy się że katalog C:\Program Files\Panda Software nie istnieje i dopiero wtedy zaczynamy instalację.

UWAGA: Na windows VISTA oraz windows 2008 server nalezy wyłączyć opcję (UAC) KONTROLA KONTA UŻYTKOWNIKA oraz instalkę pandy uruchomić jako administrator ( tzn: prawy przycisk myszy i wybrać z menu : uruchom jako administrator )

9. Podczas instalacji Pandy należy wybrać opcję “Custom Installation” po czym zacznie się wykrywanie baz danych zainstalowanych w sieci i lokalnie.

10. Po wykryciu baz danych wybieramy tą którą instalowaliśmy na naszym hoście, HOST\Baza.
Następnie wybieramy ” Use the database server … ” i naszą instancję bazy.

11. Wybieramy “Use a SQL Server user account“.
Pozostawiamy nazwę użytkownika domyślną SA, hasło do bazy te które wprowadziliśmy dla instancji bazy.

UWAGI:

* Powyższy opis prezentuje instalację jednej instancji bazy na potrzeby naszego produktu, kolejne uruchomienia instalatora w trybie zaawansowanym umożliwiają instalację kolejnych instancji bazy danych.

* W przypadku wprowadzenia nieprawidłowego hasła zostaniemy o tym poinformowani stosownym komunikatem: