Zaznacz stronę

Jak zainstalować dodatkową konsolę w Adminsecure?

OPIS PROBLEMU:
Przy domyślnej instalacji Adminsecure, na komputerze instalują się następujące elementy:
* Serwer Administracyjny
* Serwer Repozytorium
* Baza Danych
* Konsola zarządzająca

Istnieje jednak możliwość zainstalowania każdego z tych komponentów na osobnych komputerach.
Jeśli chcemy administrować konsolą poziomu innych komputerów należy zainstalować dodatkowe konsole.

ROZWIĄZANIE:
Gdy już mamy główną instalacje adminsecure to po uruchomieniu tej samej wersji instalacyjnej na innym komputerze,
należy wybrać podczas instalacji additional components i zainstalować tzw: dodatkową konsolę .
Konsola po uruchomieniu automatycznie wyszuka Serwer Administracyjny.