Zaznacz stronę

Jak wygenerować paczkę instalacyjną z agentem komunikacyjnym

OPIS PROBLEMU:

Jedną z metod instalacji agenta komunikacyjnego na końcówce jest wygenerowanie paczki instalacyjnej z agentem i lokalna instalacja na końcówce. Należy pamiętać że AdminSecure wymaga zainstalowania na końcówce dwóch elementów ochrony antywirusowej oraz agenta komunikacyjnego. Informacje jak wygenerować paczkę z ochroną antywirusową można znaleźć tutaj.

ROZWIĄZANIE:
Otwieramy konsolę administracyjną i z menu wybieramy:
1. tools >>
2. Distribute communication agent >>
3. next >>
4. Wybieramy trzecią opcje “Generate an installation package to be…” i klikamy next >>
5. Wybieramy komputer który będzie pełnił dla nas rolę serwera administracyjnego oraz serwer repozytorium ( przy domyślnej instalacji AdminSecure mamy tylko jeden serwer administracyjny i jeden serwer repozytorium więc nie musimy w tym punkcie nic zmieniać), klikamy next >>
6. Wybieramy opcje “Microsoft Windows” oraz ścieżkę gdzie paczka zostanie wygenerowana (domyślnie jest to katalog lokalny: Moje dokumenty\AdminSecure ) klikamy next >>
7. Klikamy finish >>
8. Wchodzimy do folderu gdzie została wygenerowana paczka .
9. Pliki instalacyjne przenosimy na końcówki i uruchamiamy.