Zaznacz stronę

Jak usunąć z konsoli lub dodać do czarnej listy komputer bez nazwy

OPIS PROBLEMU:
W konsoli w zakładce Computers jest lista wszystkich komputerów chronionych przez PMOP.
Domyślnie w pierwszej kolumnie znajdują się nazwy komputerów.
Na każdą nazwie można kliknąć aby uzyskać dostęp do szczegółowych informacji o komputerze i stanie ochrony oraz do przycisków : Add to black list oraz delete from database.
Jeśli z jakiegoś powodu nazwa nie została wyświetlona to dostęp do tych przycisków może wydawać się utrudniony.
Co zrobić jeśli chcemy usunąć taki komputer z bazy lub dodać do czarnej listy? Załóżmy dla utrudnienia że nieznany nawet adresu IP tego komputera.

ROZWIĄZANIE:
1. Adres IP odszukamy korzystając z opcji Export tu excel lub export do CSV. Poniżej wyeksportowana lista komputerów a wśród nich komputer 192.168.4.198 gdzie pole nazwa komputera jest puste. Jak widać odszukanie IP nie stanowi problemu.

2. Dostęp do przycisków Add to black list oraz delete from database umożliwimy dzięki zmianie widoku komputerów z nazwy na IP: Proszę wybrać w konsoli Preferences (po prawej na górze) i zmienić w kategorii default view na view computers by IP.

Teraz proszę przejść do listy komputerów w zakładce Computers i znaleźć IP problematycznego komputera. Wystarczy Kliknąć na właściwy adres IP i wybrać opcję Add to black list lub Delete from database.