Zaznacz stronę

Jak postępować przy problemach z deinstalacją elementów Admin Secure

OPIS PROBLEMU:
De-instalator zgłasza błędy  lub ponowna instalacja zgłasza błędy sugerujące de-instalację starej wersji.

ROZWIĄZANIE:

*Usuwanie AdminSecure:
1. Pobrać plik UnAdmSecure305.exe ze strony:

http://www.pandasecurity.com/resources/tools/UnAdmSecure305.zip

 1. Uruchomić pobrany plik.
  3. Uruchomić komputer ponownie.

  * Usuwanie Agenta i Ochrony
  1. Proszę pobrać:
  http://pliki.pl.pandasecurity.com/Corporate/Inne/CPDeinstaller.exe

  Użytkownik:ftptech
  Hasło:chrobry

  2. Uruchomić program i w oknie wyboru wybrać te
  elementy, które chcemy odinstalować tzn: 2 i 4 haczyk w przypadku windowsów serwerowych   lub 1 i 3 w przypadku windowsów desktopowych
  3. Potwierdzić proces deinstalacji przyciskiem „Deinstaluj”.
  4. Uruchomić komputer ponownie.

  >>KOLEJNE PUNKTY MAJĄ NA CELU RĘCZNE SPRAWDZENIE CZY NIE MA JUŻ ŻADNYCH POZOSTAŁOŚCI:

  *Pliki na dysku:
  10. Jeśli po restarcie istnieją poniższe katalogi to proszę je skasować:
  C:\\Program Files\\Panda Software\\Panda Administrator 3
  C:\\Program Files\\common files\\panda software
  C:\\Program Files\\Microsoft SQL Server\\MSSQL$PADMINISTRATOR6
  C:\\Program Files\\Microsoft SQL Server i wykasować tam katalog MSSQL$PADMINISTRATOR

  *Klucze w rejestrze:
  11. W rejestrze należy wykasować w gałęzie:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Services\\
  następujące wpisy:
  PAVAGENTE
  PAVATSHEDULER
  PAVPROC
  PAVPRSRV
  PAVREPORT
  SHLdDRV
  PavDRV

  oraz

  HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Microsoft\\Microsoft SQL Server\\PADMINISTRATOR

  *Sterowniki:
  12. Należy sprawdzić czy zostały wykasowany sterownik pandy tzn:
  Proszę wybrać Menedżer urządzeń -> Widok – pokaż ukryte urządzenia -> Sterowniki
  niezgodne z Plug&Play -> wykasować “Panda Process Protection Driver”
  13. Uruchomić Ponownie komputer.

  PO WYKONANIU POWYŻSZYCH PUNKTÓW MAMY PEWNOŚĆ ŻE USUNĘLIŚMY Z KOMPUTERA WSZYSTKO CO ZWIĄZANE Z PANDĄ ADMINSECURE. TERAZ MOŻEMY PRZEJŚĆ DO PONOWNEJ INSTALACJI KONSOLI