Zaznacz stronę

Jak odzyskać komunikację konsoli z agentem komunikacyjnym?

OPIS PROBLEMU:
Po instalacji agenta komputer nie pojawia się w konsoli.

ROZWIĄZANIE:
Robimy test poleceniem PING z problematycznej końcówki na serwer pandy, serwer musi odpowiadać nie tylko po IP ale także po nazwie domenowej. Należy też sprawdzić czy port 19226 TCP nie jest zablokowany.
Gdy już mamy pewność że komunikacja końcówki i serwera jest możliwa, wtedy wykonujemy poniżaszą procedurę:

W konsoli admin secure 2007 proszę kliknąć na >> tools >> Distribute communication agent >> troubleschooting wizard >> Restore a flawed agent instalation >> by IP >> podać ip i przeprowadzić zadanie.
Po zakończeniu zadania komputer powinien pojawić się w konsoli.

UWAGI:
Poniżej lista najpopularniejszych błędów jakie mogą się pojawić przy tej operacji:

Error Coping Files
– źle podane dane użytkownika, prawidłowo User i Pass. Nie można podawać formatu Host\User i Pass.
– użytkownik zdalny musi być TYLKO w grupie Administratorzy; nie może mieć dodatkowych grup tj. użytkownicy

Path not found
– użytkownik zdalny nie posiada hasła, hasło nie może być puste
– Ustawienia zabezpieczeń lokalnych
Zasady lokalne
Opcje zabezpieczeń
Konta: ogranicz używanie pustych haseł przez konta lokalne tylko do logowania do konsoli – wyłączone

Incorect User Name
– funkcja ‘użyj prostego udostępniania plików’ w windows XP nie jest wyłączona