Zaznacz stronę

Jak aktywować AdminSecure?

OPIS PROBLEMU:
Podczas instalacji Adminsecure jest możliwość wpisania danych od licencji, jeśli tego nie zrobimy to po dwóch dniach program przestanie się aktualizować. Program odmówi aktualizacji także gdy dane od licencji wpisane są błędnie lub gdy wpiszemy dane od nieaktywnej licencji.

ROZWIĄZANIE:
Proszę się upewnić że komputer ma dostęp do internetu.
Następnie uruchomić konsolę AdminSecure2007 i wybrać menu:
HELP >> ENABLE PANDA ADMIN SECURE
Tam należny wpisać dane od aktualnej licencji i kliknąć OK.

UWAGI:
*Jeśli dane od licencji zmienią się np: w związku z odnowieniem usługi,
wystarczy zmienić dane w konsoli, reinstalacja programu nie jest konieczna.

*Jeśli po wpisaniu poprawnych danych otrzymujemy komunikat o tym że są błędne. Proszę odszukać plik pandy inetsets.ini i wysłać go, razem z dokładnym opisem sprawy  i numerem klienta, do działu technicznego.