Zaznacz stronę

Czy ochrona antywirusowa może aktualizować się bezpośrednio z internetu?

OPIS PROBLEMU:
W sieci firmowej jest kilka komputerów mobilnych. Komputery te okresowo łączą się z internetem poza siecią firmową.
Czy antywirus będzie skutecznie chronił takie komputery?

ROZWIĄZANIE:
W przypadku produktów z serii Admin Secure 2011 (ochrona antywirusowa: ClientShield; Panda for file Serwer; Panda for desktop ). Od wersji 4.03 dodano następującą funkcjonalność: jeśli komputer z ochroną zostanie wypięty z sieci i podpięty w innej lokalizacji wtedy program pandy przełączy się w tryb aktualizacji z internetu z głównego serwera aktualizacyjnego Panda Security. Gdy program przełączy się do tego trybu, w menu pokazują się dodatkowe opcje:
1. Aktualizuj
2. Ustawienia ochrony połączenia z Internetem
(możliwość skonfigurowania pandy żeby łączyła się z internetem za pośrednictwem serwera proxy)

> Program przełączy się w ten tryb gdy wystąpią jednocześnie dwa czynniki:

1. Niemożna się połączyć z serwerem administracyjnym Admin Secure 2011
2. Zmieni się brama domyślna przez którą komputer łączy się z internetem.

UWAGI:
Jeśli chociaż jeden z czynników przestanie występować to antywirus z powrotem będzie próbował aktualizować się z serwera Admin Secure 2007 a dodatkowe opcje z menu znikają.