Zaznacz stronę

Centrum Zabezpieczeń – usuwanie wpisów AV lub/i FW

INSTRUKCJA:
Proszę uruchomić program WSCInfo.exe, jest dostępny pod adresem:
http://pliki.pl.pandasecurity.com/Corporate/Cloud_Office_Protection/error20093/WSCInfo.exe
Użytkownik:ftptech
Hasło:chrobry

Niepotrzebne wpisy można usunąć przy użyciu przycisków:
Remove All AntiVirus Products i Remove All Firewall Products
Po użyciu programu WSCInfo.exe należy uruchomić ponownie komputer następnie jeszcze raz uruchomić WSCInfo.exe aby upewnić się że nie ma tam już żadnych wpisów i dopiero wtedy instalować Pandę.

UWAGA1: W niewielkim odsetku przypadków pomimo użycia przycisków Remove All po kolejnym uruchomieniu programu WSCInfo.exe wpisy znów są widoczne. W takim przypadku można zastosować jeszcze jedną metodę polegającą na użyciu microsoftowego narzędzia WBEMTEST:
Proszę kliknąć START >> Uruchom… i w polu “Otwórz:” proszę wpisać nazwę programu: WBEMTEST i kliknąć OK lub nacisnąć klawisz ENTER.
1) Klikamy na przycisk Połacz..
2) W polu tekstowym usuwamy wpis: root\default i wpisujemy root\SecurityCenter
3) Klikamy przycisk Połącz
4) Klikamy przycisk Wylicz klasy… a potem nie zmieniając niczego klikamy OK
5) Klikamy na napis AntyVirusProducts {}
6) Klikamy na przycisk Wystąpienia
7) zaznaczmy wpis który chcemy usunąć
8) Klikamy przycisk Usuń
10) Powtarzamy polecenia 5 6 7 8 dla FirewallProducts
11) Do zweryfikowania skuteczności instrukcji proszę uruchomić WSCInfo.exe jeśli nie ma plusików przy AntyVirus Products i Firewall Products to mamy potwierdzenie że wpisy zostały poprawnie usunięte i możemy zainstalować Pandę.

 

UWAGA2: Do zarządzania modułem Microsoftu centrum zabezpieczeń można też wykorzystać poniższe komendy:

– Sprawdzenie wpisów dla ochrony antywirusowej:
wmic /NAMESPACE:\\root\SecurityCenter PATH AntiVirusProduct GET /value

– Sprawdzenie wpisów dla zapory sieciowej:
wmic /NAMESPACE:\\root\SecurityCenter PATH FirewallProduct GET /value

Jeśli produktów jest więcej niż jeden, lub występuje nie prawidłowy to proszę odpowiedni wpis usunąć poprzez podanie komendy włącznie z GUID z lini instanceGuid={}.

– Gotowe wpisy do uzupełnienia o instanceGuid={}:
WMIC /NAMESPACE:\\root\SecurityCenter PATH AntiVirusProduct WHERE instanceguid=”{}” DELETE
WMIC /NAMESPACE:\\root\SecurityCenter PATH FirewallProduct WHERE instanceguid=”{}” DELETE

Po usunięciu nie prawidłowych wpisów proszę ponownie uruchomić daną maszynę i zainstalować produkt.