Zaznacz stronę

Błąd 1935 podczas instalacji

OPIS PROBLEMU:
Przy instalacji Admin Secure pojawia się komunikat:
Error 1935.An error occurred during the installation of assembly ‘Microsoft.MSXML2,publicKeyToken= ……

ROZWIĄZANIE:
Należy wyczyścić transaction log według instrukcji poniżej:

>> DLA SYSTEMÓW VISTA:
1.Kliknąć na START i w polu Search… (rozpocznij wyszukiwanie…) wpisać polecenie Command Prompt
i wybrać: run as Administrator (uruchom jako administrator)

2. W czarnym oknie Windows CMD należy wpisać:
fsutil resource setautoreset true C:\ i nacisnąć enter (C:\ należny zastąpić inną literą jeśli Windows jest zainstalowany na innym dysku) Po naciśnięciu klawisza enter kursor przeskoczy do następnej linijki i nie będzie żadnych komunikatów. Proszę się tym nie przejmować, polecenie wykonało się prawidłowo, transaction log został wyczyszczony. Okno Windows DOS można już zamknąć.

3. Uruchomić komputer ponownie i od nowa zacząć instalację AdminSecure.

>> DLA SYSTEMÓW 2003 oraz 2008 server:
1.Kliknąć na START i w polu Uruchom… wpisać polecenie Command Prompt.

2. W czarnym oknie Windows DOS należy wpisać :
sutil resource setautoreset true C:\ i nacisnąć enter (C:\ należny zastąpić inną literą jeśli Windows jest zainstalowany na innym dysku) Po naciśnięciu klawisza enter kursor przeskoczy do następnej linijki i nie będzie żadnych komunikatów. Proszę się tym nie przejmować, polecenie wykonało się prawidłowo, transaction log został wyczyszczony. Okno Windows DOS można już zamknąć.

3. Uruchomić komputer ponownie i ponowić próbę instalacji AdminSecure.