Zaznacz stronę

Błąd 1920 podczas instalacji

OPIS PROBLEMU:
Niemożna zainstalować AdminSecure z powodu komunikatu: błędu 1920.
Taki błąd pojawia się gdy usługa ‘AdminServer’
próbuje się uruchomić na użytkowniku innym niż lokalny.

ROZWIĄZANIE:
Należy zmienić użytkownika uruchamiającego usługę na ‘System lokalny’.
Po pokazaniu się komunikatu z błędem należy wyświetlić listę usług Windows
( tzn: kliknąć na START >> wybrać Uruchom… >> wpisać: services.msc i kliknąć OK ).
Odszukać na liście i kliknąć na usługę
AdminServer’ .
Pojawi się okno z zakładkami, wybieramy zakładkę logowanie i wybieramy kropkę: lokalne konto systemowe.
Usługa po naszej modyfikacji zmieni nazwę z
AdminServer’ na ‘Panda AdminSecure Administration Server’
Jeśli usługa ‘Panda AdminSecure Administration Server’ jest uruchomiona to proszę ją zrestartować, jeśli jest zatrzymana proszę ją uruchomić. Po dokonaniu powyższych zmian należy na tabliczce z komunikatem błędu wybrać ‘Retry’.
Jeśli instrukcję wykonaliśmy poprawnie instalacja będzie kontynuowana.

UWAGI:
* W sytuacji gdy powyższa instrukcja nie rozwiązała problemu, należny zebrać logi z instalacji według instrukcji zamieszczonej tutaj i przesłać razem dokładnym opisem do działu technicznego pandy.