Zaznacz stronę

Błąd 1782 podczas instalacji ochrony antywirusowej

OPIS PROBLEMU:
Podczas instalacji na etapie łączenia z serwerem pojawia się komunikat ” Error 1782 Contact your administrator ”

ROZWIĄZANIE:
1. Proszę użyć programów:
http://pliki.pl.pandasecurity.com/Corporate/Cloud_Office_Protection/DG_WAGENT_5_05.exe
Użytkownik:ftptech
Hasło:chrobry

uruchomić ponownie komputer i uruchomić drugi program:
http://pliki.pl.pandasecurity.com/Corporate/Cloud_Office_Protection/DG_WCLIENT_5_05.exe
Użytkownik:ftptech
Hasło:chrobry

i uruchomić ponownie komputer.

2. Proszę ponownie pobrać plik instalacyjny agenta z poziomu konsoli ( to bardzo ważne) i za pomocą świeżo pobranego pliku WAAgent.msi
ponowić próbę instalacji Pandy.

3. jeśli wykonanie punktów 1 i 2 nie rozwiązały problemu proszę pobrać i uruchomić poniższy plik:
http://pliki.pl.pandasecurity.com/Corporate/Cloud_Office_Protection/Panda_Endpoint_Protection_x86_5_05.msi
Użytkownik:ftptech
Hasło:chrobry

Na koniec proszę sprawdzić w konsoli czy komputer pojawił się na liście i czy wszystkie moduły działają prawidłowo (tzn.: czy wszystkie tarcze są na zielono)