Zaznacz stronę

Błąd 1327 podczas instalacji ochrony antywirusowej

OPIS PROBLEMU:
Błąd 1327 może wystąpić w sytuacji, gdy system Windows został zainstalowany na podstawowej partycji rozruchowej oznaczonej literą inną niż C, dlatego w celu rozwiązania tego problemu należy przywrócić dysk C jako podstawową partycję systemu Windows. Aby uzyskać pomoc na temat zmiany konfiguracji dysku, należy skontaktować się z producentem komputera lub firmą Microsoft.

Jeśli nie można zmienić litery dysku, problem można obejść przy użyciu dostępnego w systemie Windows narzędzia Subst.exe, wyznaczając tymczasowo określony folder jako dysk C, a następnie instalując ponownie program Panda .
Po zainstalowaniu programu można usunąć ten folder.

ROZWIĄZANIE:
ETAP I: Utworzyć nowy folder na podstawowym dysku twardym.
Dysk podstawowy to ten na którym jest zainstalowany Windows.
Tworzymy pusty folder w głównym katalogu dysku, folder o dowolnej nazwie np.: WIRTUALNY_DYSK_C .

ETAP II: Wyznaczyć nowy folder jako wirtualny dysk C.
1. Na pulpicie systemu Windows kliknij kolejno polecenia: Start > Uruchom.
2. W polu Otwórz wpisz polecenie COMMAND i kliknij przycisk OK.
3. Wpisz polecenie CD\ i naciśnij klawisz Enter.
4. Wpisz polecenie SUBST.EXE C: \WIRTUALNY_DYSK_C i naciśnij klawisz Enter.

Na koniec sprawdź czy dysk C: jest dostępny i ponów próbę instalacji programu Panda.

UWAGI:
* jest literą dysku partycji podstawowej. Na przykład, jeśli partycją podstawową jest dysk D:, wprowadzone polecenie powinno wyglądać następująco: SUBST.EXE C: D:\WIRTUALNY_DYSK_C

* Po zainstalowaniu programu Panda można usunąć utworzony dysk wirtualny. Aby usunąć dysk wirtualny:
1. Kliknij kolejno polecenia: Start > Uruchom.
2. W polu Otwórz wpisz polecenie COMMAND i kliknij przycisk OK.
3. Wpisz polecenie CD\ i naciśnij klawisz Enter.
4. Wpisz polecenie SUBST.EXE C: /D

 

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4