Zaznacz stronę

Błąd 1298 podczas instalacji ochrony antywirusowej

OPIS PROBLEMU:
Po uruchomieniu pliku WaAgent instalacja zatrzymuje się na jednym z etapów i pojawia się komunikat o błędzie 1298.

PRZYCZYNY:

Problem może być spowodowany:

1. korzystanie z przestarzałych wersji instalatora lub program Panda Endpoint Agent nie zainstalował się poprawnie z powodu błędów podczas instalacji lub nieplanowanego restartu komputera.

2. licencja na Panda MOP zakończyła się lub administrator konsoli zaznaczył opcję Preference>>Group restrictions i założył ograniczenie na liczbę komputerów lub czas licencji.

3. wszystkie dostępne licencje są już wykorzystane.

4. komputer jest już zintegrowany z jakąkolwiek konsolą PMOP

5. komputer na którym próbujemy instalować jest dodany do czarnej listy w konsoli PMOP

6. w sieci lokalnej występuje inny komputer z takim samym MAC-adresem jak komputer na którym instalujemy MOP-a

ROZWIĄZANIE:
ad1. Zalogować się na stronę https://managedprotection.pandasecurity.com/console/ i pobrać aktualny instalator WaAgent.msi a następnie odinstalować program Panda Endpoint Agent z dodaj/usuń programy i po restarcie komputera ponowić instalację.
Wersje instalatorów są stopniowo aktualizowane. Gdy dostęp do starej wersji jest blokowany, wykorzystanie instalatora nie jest już możliwe, w pliku WalUpg.ini (%Programfiles%\Panda Security\WaAgent\WalUpg\WalUpg.ini) znajduje się wpis:
[INSTALLED]
WAAGENT=x.xx.xx.xxxx
gdzie x.xx.xx.xxxx to numer wersji, ważne żeby to była najnowsza dostępna wersja.

ad.2 Proszę skontaktować się z administratorem i wyjaśnić kwestie licencyjne.
Administrator może w każdej chwili odnowić licencje kontaktując się z naszymi partnerami handlowymi
za pomocą formularza na stronie:
http://pspolska.pl/produkty/managedprotection/zamow/

ad.3 Zalogować się na stronę https://managedprotection.pandasecurity.com/console/ i w zakładce status odczytujemy zestawienie ilości licencji. Jesli zobaczymy informację np:
Contracted: 100 (Free:0| Used: 100)
to oznacza że wykorzystaliśmy już wszystkie zakupione licencje. W każdej chwili można dokupić dodatkowe licencje kontaktując się z naszymi partnerami handlowymi za pomocą formularza na stronie:
http://pspolska.pl/produkty/managedprotection/zamow/

ad.4 Proszę zanotować nazwę komputera oraz jego numer IP a następnie zalogować się na konsolę https://managedprotection.pandasecurity.com/console/ i poszukać czy komputer identyfikujący się takimi danymi nie istnieje już na liście. Po znalezieniu takiego komputera należy go usunąć listy korzystając z przycisku : “delete from database”. Teraz proszę odinstalować agenta i zainstalować go ponownie.

ad.5
Zalogować się na stronę https://managedprotection.pandasecurity.com/console/ i wybrać po prawej na górze Preference i odszukać kategorię: Computer blacklist, jesli na liście są komputery których dotyczy problem, proszę skorzystać z przycisku Delete Computers

ad.6 Należy sprawdzić czy w sieci lokalnej występuje inny komputer z takim samym MAC-adresem jak komputer na którym mamy teraz problemy z instalacją MOP-a. W normalnych warunkach taka sytuacja nie ma prawa zaistnieć. Jednak gdy korzystamy z maszyn wirtualnych lub ręcznie konfigurujemy MAC-adres w ustawieniach karty sieciowej wtedy przez niedopatrzenie możemy doprowadzić do takiej sytuacji.