Zaznacz stronę

Błąd 1289 lub błąd 5000 podczas instalacji ochrony antywirusowej

OPIS PROBLEMU:
Po uruchomieniu pliku WaAgent instalacja zatrzymuje się na jednym z etapów i pojawia się komunikat o error 1289 lub error 5000. Błędy pojawiają się gdy agentowi PMOP nie udało się nawiązać połączenia z serwerem Panda Security.

PRZYCZYNY: ( w kolejności od najczęściej występujących)
1. korzystanie z przestarzałych wersji instalatora lub program Panda Endpoint Agent nie zainstalował się poprawnie z powodu błędów podczas instalacji lub nieplanowanego restartu komputera.

2. Przeglądarka IE nie ma dostępu do internetu na koncie systemowym
3. komputer ma zablokowany dostęp do stron niezbędnych w procesie instalacji.
4. w komputerze jest nieprawidłowa data systemowa
5. komputery są dodane do czarnej listy w konsoli MOP
6. administrator konsoli zaznaczył opcję Preference>>Group restrictions i założył ograniczenie
na liczbę komputerów i czas licencji lub licencja na produkt wygasła.
7. nie wystartowały usługi pandy niezbędne do przeprowadzenia instalacji
8. w sieci lokalnej występuje inny komputer z takim samym MAC-adresem jak komputer na którym instalujemy MOP-a


ROZWIĄZANIE:

ad1.
Zalogować się na stronę https://managedprotection.pandasecurity.com/console/ i pobrać aktualny instalator WaAgent.msi a następnie odinstalować program Panda Endpoint Agent z dodaj/usuń programy i po restarcie komputera ponowić instalację.

Wersje instalatorów są stopniowo aktualizowane. Gdy dostęp do starej wersji jest blokowany, wykorzystanie instalatora nie jest już możliwe, w pliku WalUpg.ini (%Programfiles%\Panda Security\WaAgent\WalUpg\WalUpg.ini) znajduje się wpis:
[INSTALLED]
WAAGENT=x.xx.xx.xxxx
gdzie x.xx.xx.xxxx to numer wersji, ważne żeby to była najnowsza dostępna wersja.

ad2. Należy tak skonfigurować przeglądarkę IE dla konta systemowego aby umożliwiała zalogowanie
i pobranie pliku pav.zip ze strony: http://acs.pandasoftware.com/member/pavsig/pav.zip

W tym celu należy:

a. Pobrać program sysrun.msi i zainstalować go: http://pspolska.pl/pliki/sysrun.msi

b. Proszę wejść w Start >> Programy >> Freezerware >> uruchomić SysRun

c. W programie proszę wskazać plik iexpore.exe.
Ten plik znajduje się w ścieżce c:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

d. Poprawne wykonanie punktu 2 spowoduje uruchomienie uruchomianie przeglądarki Internet explorer na użytkowniku systemowym. Proszę upewnić się że Internet Explorer uruchomiony w ten sposób ma działający internet. Jeśli internet nie działa to proszę upewnić się że proxy jest wyłączone (lub poprawnie skonfigurowane)
oraz że tryb offline jest wyłączony.

e. Na koniec proszę w Internet explorerze wejść w Narzędzia >>> Opcje internetowe >>> zakładka Zabezpieczenia >>> przycisk Poziom niestandardowy >>> przewinąć listę do samego dołu do pozycji ZALOGUJ i wybrać tam opcję :
zaloguj automatycznie tylko w strefie intranetu .

ad3. Przyczyną blokady może być:

a) Źle działające DNS
Ustawić w routerze i w komputerze domyślne DNS-y oraz zrestartować router.
( czasami rozwiązaniem jest wpisanie open DNS-ów tzn: 208.67.222.222; 208.67.220.220)

b) Jeśli stosują Państwo filtrowanie dostępu do stron w swojej sieci to proszę odblokować poniższe adresy
W white-list powinny naleźć się adresy:

Związane z aktualizacją:
http://enterprise.updates.pandasoftware.com/updates_ent/
http://acs.pandasoftware.com/member/installers/
http://acs.pandasoftware.com/member/uninstallers/
http://acs.pandasoftware.com/member/pavsig/
http://acs.pandasoftware.com/free/

Związane z kwarantanną:
http://hercules.pandasoftware.com/getqesi.aspx
http://hercules.pandasoftware.com/getqesd.aspx

Związane z serwer komunikacyjnym:
http://mp-agents.pandasecurity.com/Agents_5_03_00/Service.svc
http://www.pandasecurity.es
/AdminIE/Services/Agents/Facade/MessageDispatcher
http://www.pandasecurity.es/AdminIE/Services/Agents/Facade/MessageDispatcher/IMessages

c) Czasami blokadę wybranych stron internetowych powodują wirusy komputerowe
Proszę sprawdzić czy komputer ma dostęp do stron dostęp do stron:

STRONA 1 >>> http://acs.pandasoftware.com/member/pavsig/pavsig.txt
Jeśli wszystko jest OK to pojawi się komunikat podobny do tego:
20090317_102836
20090315_100933

STRONA2>>> http://platis.updates.pandasoftware.com/updates/update.phtml
Jeśli wszystko jest OK to pojawi się komunikat podobny do tego:
ErrorCode0001 2009-09-11 15:08:26

Brak dostępu do tych stron sugeruje że w komputerze jest malware blokujący dostęp do stron antywirusów.
W takiej sytuacji należy uruchomić skaner myscan.exe do pobrania na stronie :
http://files.pandasecurity.com.my/files/Public/Utilities/myscan.exe
Proszę zaczekać, aż program zakończy skanowanie i po restarcie ponowić próbę z stroną
STRONA 1 oraz STRONA2. Jeśli dostęp jest możliwy, można ponowić próbę instalacji Pandy.

ad4. Sprawdzić czy komputer ma poprawnie ustawioną datę i godzinę systemową i w razie potrzeby poprawić.

ad5. Zalogować się na stronę https://managedprotection.pandasecurity.com/console/ i wybrać po prawej na górze Preference i odszukać kategorię: Computer blacklist, jeśli na liście są komputery których dotyczy problem, proszę skorzystać z przycisku Delete Computers.

ad6. Proszę skontaktować się z administratorem i wyjaśnić kwestie licencyjne.
Administrator może w każdej chwili odnowić licencje kontaktując się z naszymi partnerami handlowymi
za pomocą formularza na stronie: http://pspolska.pl/produkty/managedprotection/zamow/

ad7. Należy po pojawieniu się komunikatu błędu kliknąć na START wybrać Uruchom… i wpisać: Services.msc i nacisnąć OK. Otworzy się okno z usługami Windows, usługi są ułożone alfabetycznie , proszę odszukać usługi zaczynające się od słowa Panda ( Panda Endpoint Communications Agent; Panda Endpoint Local Proces Manager) i sprawdzić czy w kolumnie STAN wszystkie mają wpis URUCHOMIONIO. Jeśli niektóre usługi są wyłączone, proszę je uruchomić. Na koniec proszę kliknąć przycisk “Try again” w oknie z komunikatem błędu.

ad8. Należy sprawdzić czy w sieci lokalnej występuje inny komputer z takim samym MAC-adresem jak komputer na którym mamy teraz problemy z instalacją MOP-a. W normalnych warunkach taka sytuacja nie ma prawa zaistnieć. Jednak gdy korzystamy z maszyn wirtualnych lub ręcznie konfigurujemy MAC-adres w ustawieniach karty sieciowej wtedy przez niedopatrzenie możemy doprowadzić do takiej sytuacji.


UWAGI:
Gdy pojawią się problemy przy instalacji warto przejrzeć lub wysłać do pomocy technicznej logi instalacji.
Szczegóły jak przeprowadzić logowaną instalację znajdą państwo tutaj