Zaznacz stronę

Agent control – narzędzie do zarządzania agentem komunikacyjnym

OPIS PROBLEMU:

Zainstalowany agent komunikacyjny nie zgłasza się do konsoli centralnego zarządzania (brak możliwości zarządzania daną stacją).

ROZWIĄZANIE:

1. Proszę pobrać plik AgentControl z poniższej lokalizacji:

http://pliki.pl.pandasecurity.com/Corporate/Inne/AgentControl.exe
Nazwa użytkownika: ftptech
Hasło: chrobry

2. Uruchomić program AgentControl.exe
3. Przejść na zakładkę “Agent” i kliknąć przycisk “Reintegrate” a potem odczekać 5 min i sprawdzić czy komputer pokazał się w konsoli zarządzającej
4. Jeśli poprzedni punkt nie pomoże proszę przejść na zakładkę Local Process i kliknąć przycisk “Select All” oraz kliknąć przycisk “Save Files”
5. Proszę odesłać w załączniku pliki (najlepiej spakowane do jednego zbiorczego pliku) które zostaną wygenerowane przez program AgentControl
w folderze c:\Program Files\AgentFiles